Rok 2015

Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich:

techniki energizacji mięśni cz. 1 prowadzony przez dr n.k.f. Jarosława Ciechomskiego D.O., Warszawa