Rok 2015

Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich:

mięśniowo-powięziowe rozluźnianie cz. 3 prowadzony przez dr n.k.f. Jarosława Ciechomskiego D.O., Warszawa