Rok 2015

Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich:

technika aktywnego rozluźniania cz. 4 prowadzony przez dr n.k.f. Jarosława Ciechomskiego D.O., Warszawa